Instituut voor Kwaliteitsbepalingen van Eieren

Welkom

Paul Smakman is de eigenaar van het IKE. Hij is al sinds begin jaren ’70 actief betrokken bij kwaliteitscontroles in de pluimveesector, in het bijzonder bij eieren en eiproducten. Hij is vooral op het terrein van quality management een echte deskundige. Na van 1973 tot en met 1989 werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van Landbouw, was hij van 1989 tot 2013 directeur van het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE). In deze functie was hij hoofdverantwoordelijke voor zaken die te maken hadden met de wetgeving en het controlebeleid op het gebied van pluimvee en eieren.

In 2013 richtte hij het Instituut voor Kwaliteitsbepalingen van Eieren (IKE) op. Zijn expertise en ervaring zijn nu beschikbaar voor iedereen die werkzaam is in de pluimveesector. Op deze website ziet u waarmee het IKE u van dienst kan zijn.